Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
0 Oglądane
Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.

Akademia PLC | Pierwszy program PLC

2022-03-22Kategoria:
855
855

Akademia PLC | Pierwszy program PLC

2022-03-22Kategoria:


Instalacja sterowników  

Pierwszym krokiem do nawiązani połączenia PC -> PLC jest instalacja sterowników sprzętowych. W naszym przypadku jest to sterownika który obsłuży kabel komunikacji  VBUSB-200. Po rozpakowaniu archiwum rar ściągniętego z naszej strony, klikamy  i potwierdzamy instalacje. Po udanej instalacji podłączamy kabel do portu USB (wtyczka z symbolem komputera). W oknie menedżera urządzeń powinniśmy zobaczyć :
Instalacja oprogramowania   

Kolejna instalacja która należy wykonać to środowisko potrzebne do pisania, kompilowania oraz przesyłania do sterownika PLC pisanych przez nas programów. W przypadku sterowników VIGOR jest to program Ladder Master.

Po pobraniu programu i instalacji klikamy ikonkę,i uruchamiamy program.

Program uruchomi się i wyświetli okno główne.


Pierwszy program : Tworzenie nowego projektu

Zaczniemy od stworzenia nowego folderu  w którym będziemy trzymać pliki naszego projektu. Z menu FILE wybieramy pierwszą pozycję NEW po czym program zapyta nas się o typ sterownika jaki posiadamy. W tutorialu posługujemy się sterownikiem Vigor serii VH.

Pojawi się okno programu z pustym projektem.

Musimy zadać sobie pytanie jakie zadanie ma realizować nasz sterownik.


Program nr.1 Timer

Sterownik ma za zadanie zareagować na sygnał z wejścia X0 po przez wysterowanie wyjścia Y2 na okres 1 sekundy po czym ma powrócić do stanu oczekiwania na sygnał z wejścia X0.

Na sygnał z wejścia X0 ustawia się znacznik pomocniczy M1 po przez instrukcję SET. Po ustawieniu znacznika M1 uruchomia się TIMER T32 oraz wyjście Y2. Po upływie 1 sekundy styk T32 zostaje zwarty ponieważ TIMER wykonał pracę i odliczył zadeklarowaną wartość czasu (K100). Zwarcie styku T32 prowadzi do zresetowania TIMERA oraz znacznika pomocniczego M1. Nastepuje koniec cyklu.

Omówienie użytych instrukcji:

Instrukcja SET   - ustawia wartość w pamięci ma stan wysoki.

Instrukcja RESET    - resetuję wartość w pamięci i ustawia w stan niski.

Instrukcja TIMER     - wywołanie okna ustawień dla TIMERA (deklaracja po przez parametr K).

Ważne aby przy ustawieniu TIMERA ustawić wartość dla znacznika M9028 (zmiana rozdzielczości dla T32-T62 na 0,01s) oraz zadeklarować parametr K który wraz z rozdzielczością wybranego TIMERA określa czas odliczania według wzory:

t (czas odliczania timera) =  T0-T31 (0,1s) x K

                                             T32-T63 (0,1s lub 0,01s) x K

                                             T63 (0.001s) x K

Np. Dla timera T32 mnożnik wynosi 0,01s (M9028) a parametr K ustawiliśmy w oknie deklaracji na 100.

0.01s x 100 = 1s           


Kompilacja i Wgrywanie programu do PLC.

Program przygotowany w środowisku LadderMaster wymaga kompilacji, czyli przetłumaczenie programu w języku drabinkowym  na kod wyjściowy sterownika.

Opcja ta dostępna jest w zakładce TOOLS --> COMPILE lub klawisz F7.

Kompilacja wykonuje się również automatycznie w przypadku gdy chcemy wgrać ukończony program do sterownika. Zakładka COMMUNICATION -> DOWNLOAD , lub kombinacja klawiszy Ctrl+D.


Uruchomianie programu oraz monitor portów.

W zakładce COMMUNICATION klikamy RUN lub kombinacja klawiszy Ctrl+R. Sterownik przejdzie ze stanu STOP do stanu RUN co oznacza że urządzenie jest gotowe na przyjęcie sygnałów np. z urządzeń zewnętrznych(czujniki krańcowe, zbliżeniowe, przyciski itp.) i wykonywanie wgranego programu.

Przydatną funkcją która pomaga w sprawdzaniu działania programu jest monitorowanie przypisanych w programie wyjść/wejść oraz użytych zmiennych.

W tym celu w zakładce COMMUNICATION klikamy MONITOR. Gdy pojawi się okno ustawień monitora, wybierany interesujące nas pozycje po przez klawisz Add i zatwierdzamy klawiszem OK.

W oknie monitora możliwa jest obserwacja stanu pól które przypisaliśmy do obserwacji. W naszym przypadku były to wejście X0 opisane jako ?Wejście 0? oraz  wyjście Y2 opisane jako Wyjście 2.

Kolejną przydatną funkcją  jest symulator wejść/wyjść.W pasku narzędzi klikamy ikonę ->  Input/Output Simulation Box.

Symulator to bardzo przydatna funkcja która symulują stan wyjść oraz wejść bez potrzeby podłączania urządzeń zewnętrznych do sterownika.

 

Komentarze (0)
Napisz odpowiedź (0)
Proszę zalogować się aby dodać komentarz.

Menu

Strona główna

Menu