Przechowywanie leków i szczepionek

10-05-2023

 

Przechowywanie leków i szczepionek w aptekach

 

Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby aptek stworzyliśmy zestaw pomiarowy, który pomaga monitorować temperaturę i wilgotność w wybranych pomieszczeniach w aptece lub lodówkach z lekami.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki nakłada na apteki obowiązek posiadania wyposażenia do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w magazynach leków i suplementów, w komorach przyjęć oraz w lodówkach do przechowywania leków i szczepionek.

 

| ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki:

2. W aptece zapewnia się:

1) w pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, oraz w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności,

2) w urządzeniach chłodniczych, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do monitorowania temperatury – mające świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający odpowiednio zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności.|

 

System iPomiar.pl pomaga w monitorowaniu temperatury i wilgotności w aptece

Zestaw służy do monitorowania temperatury w lodówce oraz temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, w którym przechowywane są produkty wrażliwe na nagłe zmiany warunków (np. szczepionki, leki).

iPomiar.pl opiera się na przesyłaniu informacji pomiarowych co określony czas na serwer, do którego masz stały i bezpośredni dostęp z poziomu aplikacji lub portalu iPomiar.pl. W każdym urządzeniu jest możliwość ustawienia progów alarmowych - przekroczenia danej temperatury. Dane są zbierane na Twoim indywidualnym koncie, z którego możesz generować raporty z danego okresu czasu. W raporcie jest uwzględniona ilość przekroczeń oraz ich wartość.

 

 

RAPORTY

Możliwe jest generowanie raportów, które w prosty i przystępny sposób obrazują zgromadzone dane w określonym przez użytkownika przedziale czasu. W dowolnym momencie można wyeksportować raport jako PDF lub CSV. System iPomiar.pl pozwala skonfigurować automatyczne raporty, które będą wysyłane z wybraną częstotliwością (np. codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu) do dowolnego odbiorcy e-mail. Raporty zawierają pomiary wykonane przez rejestratory. Dodatkowo obejmują informacje o zdarzeniach, takich jak naruszenie progów alarmowych.

WZORCOWANIE 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestratory temperatury i wilgotności w aptekach, monitorujące produkty lecznicze/farmaceutyczne powinny być wzorcowane. W powyższym zestawie otrzymują Państwo certyfikat z wynikiem potwierdzającym poprawność działania rejestratora temperatury RT1 mini w temperaturze 5 °C (punkt będącym środkiem przedziału temperatury, w którym powinny przechowywane być szczepionki) oraz certyfikat wzorcowania rejestratora temperatury i wilgotności RTH1 mini w temperaturze 20°C i wilgotności 40%.

Badania są wykonywane w zewnętrznym laboratorium pomiarowym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki).Zestaw dla aptek:

https://termipol.pl/zestaw-do-rejestrowania-temperatury-w-aptece.html

 

Instrukcja podłączenia urządzeń iPomiar