Przekaźnik SSR | Poradnik praktyczny

14-02-2023

Częstotliwość przełączania SSR-a ON/OFF Przekaźnik SSR charakteryzuje się opóźnieniami związanymi z włączania i wyłączaniem. Obciążenia indukcyjne (transformatory silniki elektryczne również charakteryzują się tymi samymi opóźnieniami przy włączaniu i niewyłączaniu. Przy dobieraniu SSR należy o tym pamiętać.

Zakłócenia sygnału sterującego pulsujące SSR-y potrzebują bardzo mało mocy dla prawidłowej pracy. Dlatego obwód sterujący powinien być wolny od zakłóceń które mogły by powodować nieprawidłowe działanie przekaźnika) Kombinacja rezystora i kondensator może pomóc w usunięciu niechcianego szumu w obwodzie wejściowym INPUT.

 

Przykład obwodu redukującego szumy/zakłócenia wejściowe. Wartość oporu rezystora (R) nie może być zbyt duża ponieważ napięcie wejściowe (E) nie osiągnie odpowiedniego poziomu. Im większa wartość pojemności kondensatora (C) tym dłuższe opóźnienie związane z czasem wyłączania SSR. Opóźnienie jest skutkiem rozładowywania kondensatora.

 

Przy dobieraniu wartości R i C można posłużyć się powyższą tabelą uwzględniając częstotliwość przełączania.

Zakłócenia sygnału sterującego, pochodzące z indukcji elektromagnetycznej.

Należy unikać umieszczania linii zasilania w bezpośredniej bliskości SSR-a ponieważ powoduje to generowanie zakłóceń. W celu ograniczania nakładania się zakłóceń na sygnał sterujący można użyj odpowiednich kabli w kombinacji z filtrem RC.

- Kabel typu "Twisted Pair" dla zakłóceń elektromagnetycznych. - Kabel ekranowany, dla zakłóceń statycznych. Filtr typu RC powinien usunąć resztę szumów pojawiających się na wejściu.

Prąd upływu - przeciwdziałanie. Obwód sterujący (INPUT)

Przekaźnik SSR sterowany przez wyjście tranzystorowe może nie wyłączać się zupełnie na skutek prądów upływu tranzystora w wyjściu sterującym co skutkuje przepływem małego prądu upływu. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie rezystora tzw. "bleeder-a" w sposób jaki przedstawiono na schemacie. Rezystancję należy dobrać w taki sposób aby napięcie. VR wynosiło 0 0,5 V lub mniej.

Dopuszczalna wartość prądu SRR w stanie OFF nie jest zwykle podana w karcie katalogowej więc do policzenia można posłużyć się wzorem:

rys.Obwód wyjściowy (INPUT)

 

 

Dla urządzeń charakteryzujących się dużą "czułością" prądową można zastosować układ z poniższego schematu

 

Zastosowanie diody zabezpieczającą SSR przez przeciwną siłą elektromotoryczną indukującą się w obciążeniach indukcyjnych jest najbardziej efektywne jednak może wydłużyć czas wyłączania układu. W celu skrócenia czasu wyłączania podłącz diode zenera oraz diode prostowniczą w szeregu.

Polecane produkty

Przekaźnik SSR ASR-140-AC 40A

Przekaźnik SSR ASR-140-AC 40A

Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 40Awejście 3-32VDCwyjście 48-480VAC
Przekaźnik SSR ASR-340DA 40A

Przekaźnik SSR ASR-340DA 40A

Przekaźnik półprzewodnikowy trójfazowy SSR 40Awejście 3-32VDCwyjście 32-480VAC
Przekaźnik SSR ASR-310-AC 10A

Przekaźnik SSR ASR-310-AC 10A

Przekaźnik półprzewodnikowy trójfazowy SSR 10Awejście 3-32VDCwyjście 32-480VAC
Przekaźnik SSR ASR-325-AC 25A

Przekaźnik SSR ASR-325-AC 25A

Przekaźnik półprzewodnikowy trójfazowy SSR 25Awejście 3-32VDCwyjście 32-480VAC
Przekaźnik SSR ASR-125-DC 25A

Przekaźnik SSR ASR-125-DC 25A

Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 25Awejście 5-32VDCwyjście 5-220VDC
Przekaźnik SSR ASR-110-DC 10A

Przekaźnik SSR ASR-110-DC 10A

Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 10Awejście 3-32VDCwyjście 1-110VDC
Przekaźnik SSR ASR-180-AC 80A

Przekaźnik SSR ASR-180-AC 80A

Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 80Awejście 3-32VDCwyjście 48-480VAC
Przekaźnik SSR ASRM-150-AC 150A

Przekaźnik SSR ASRM-150-AC 150A

Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 150Awejście 3-32VDCwyjście 32-480VAC
Przekaźnik SSR ASR-110-AC 10A

Przekaźnik SSR ASR-110-AC 10A

Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 10Awejście 3-32VDCwyjście 32-480VAC
Przekaźnik SSR ASR-125-AC 25A

Przekaźnik SSR ASR-125-AC 25A

Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 25Awejście 3-32VDCwyjście 48-480VAC