Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
0 Oglądane
Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.

Co to jest PID ? | Zastosowanie

2022-03-22Kategoria:
771
771

Co to jest PID ? | Zastosowanie

2022-03-22Kategoria:

Z pewnością wiele razy na ćwiczeniach,wykładach lub w pracy zawodowej inżyniera pojawia się słowo PID. W poniższym artykule postaraliśmy się opisać w kilku zdaniach co to jest PID. 


PID jest to wewnętrzny algorytm zapisany w pamięci urządzenia sterującego.Można go traktować jako dodatkową funkcję która poprawia sterowanie i kontrole ponieważ dostosowuje się do systemu w którym pracuje.

Bez automatycznych regulatorów wszystkie zadania regulacji ,człowiek musiałyby wykonywane ręcznie !

Przykład : Suszenie rur po malowaniu w piecu.

Aby utrzymać stałą temperaturę w procesie suszenia rur po malowaniu, operator musiał by cały czas spoglądać na wskaźnik temperatury i kontrolować zawór gazowy dostarczający gaz do nagrzewnicy (rysunek 1). Jeśli temperatura była by zbyt wysoka, operator musiałby przymknąć zawór gazu na tyle aby podnieść temperaturę do żądanej wartości.

 Sterowanie ręczne PID

 

Ręczne kontrola procesu jest jednak uciążliwa i męcząca dlatego już dawno temu zautomatyzowano ten proces. W celu usprawnienia (zautomatyzowania) naszego procesu suszenia należy:

- Zamontować regulator temperatury z wbudowaną funkcją PID,
- Zastosowywać zawór elektromagnetyczny który może być sterowany przez nasz regulator,
- Zainstalować czujnik temperatury (np. PT 100) i połączyć cały układ.

Do regulatora PID należy wprowadzić zadaną wartość temperatury (Nastawa,SV-set value) która ma być utrzymywana podczas procesu suszenia. Temperaturę aktualną mierzoną przez czujnik odczytuje się wprost z regulatora (PV-proces value) Gdy wszystko jest już uruchomiony regulator PID porównuj temperaturę aktualną (PV) do wartości zadanej (SV) i oblicza różnicę między dwoma sygnałami, zwany również błąd (E).

Następnie, na podstawie różnicy pomiędzy wartością zadaną i aktualną oraz na podstawie parametrów układu (czasu narastania temperatury, bezwładności cieplnej elementów) regulator oblicza odpowiednio czas przy którym otwiera zawór sterujący dopływem gazu w celu utrzymania temperatury zadanej! Jeśli temperatura wzrośnie powyżej swojej wartości zadanej (regulator wyreguluje), urządzenie dokona korekty i zaadoptuje się.

Sterowanie automatyczne

Podsumowując regulator PID uczy się jak sterować urządzeniem w którym został zamontowany!

Często regulatory mają wbudowaną opcje Autotuningu,co pozwala na dokładne dopasowanie ustawień regulatora (członu P, I oraz D) pod konkretny układ.

Regulatory PID są dosępne w naszym sklepie internetowy!

https://termipol.pl/regulatory-temperatury/regulatory-pid

Komentarze (0)
Napisz odpowiedź (0)
Proszę zalogować się aby dodać komentarz.

Menu

Strona główna

Menu

Filtrowanie