Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
0 Oglądane
Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.

Jak ustawić licznik impulsów Termipol CI8?

2022-03-21Kategoria:
651
651

Jak ustawić licznik impulsów Termipol CI8?

2022-03-21Kategoria:

W tym poradniku opiszemy ustawienie krok po kroku licznika impulsów Termipol CI8. Licznik impulsów to urządzenie pozwalające na rozwiązanie problemu pomiaru długości w wielu aplikacjach bez wykorzystania dodatkowej infrastruktury w postaci sterowników lub układów przekaźników. Posiada dwa wyjścia sterujące ,które można programować w szerokim zakresie oraz dwukanałowy port wejściowy dla enkoderów inkrementalnych.Poniżej przedstawiamy w jaki sposób ustawić licznik tak aby proces pomiaru oraz cięcia elementów przebiegał automatycznie.Licznik wyposażony jest również w autonomiczną funkcje pomiaru ilości elementów BATCH w serii tzn. pozwala liczyć ilość elementów już uciętych.Wyjście przyporządkowane funkcji BATCH po zliczeniu określonej przez użytkownika ilość elementów w serii np. 10 szt. zostanie wysterowane.Ta funkcja pozwala na sygnalizację lub podjęcie innego działania po wykonaniu określonej ilości detali.
Założenia:
Koło pomiarowe o obwodzie 300m, odmierzanie odcinków 1000mm, dodatkowy sygnał przy 300mm, ustawienie serii 10szt, enkoder 1024imp/obr.



Przytrzymaj klawisz MD 3 sek.

Tryb pracy wejścia. Klawiszami , zmieniamy wartość in, klawiszem MD potwierdzamy.


Częstotliwość sygnału. Klawiszami , zmieniamy wartość CPS , klawiszem MD potwierdzamy.


Tryb pracy wyjścia. Klawiszami , zmieniamy wartość oUt, klawiszem MD potwierdzamy.


Ustawienie przelicznika impulsów - Preskaler. Klawiszami , , zmieniamy wartość SCL według wzoru:



Przytrzymaj klawisz MD 3 sek. by zapisać.


Klikamy klawisz ⇐.


Ustawienie wartości przekaźnika OUT1 Klawiszami , , zmieniamy wartość PS1, klawiszem MD potwierdzamy.


Ustawienie wartości przekaźnika OUT2 Klawiszami , , zmieniamy wartość PS2, klawiszem MD potwierdzamy.


Klawiszem MD potwierdzamy, wracamy do głównego widoku.


Ustawienie wartości BATCH (seria) - Kliknij Klawisz BA, klawiszami , , zmieniamy wartość BATCH (seria). Klawiszem MD potwierdzamy, wracamy do głównego widoku.


Komentarze (0)
Napisz odpowiedź (0)
Proszę zalogować się aby dodać komentarz.

Menu

Strona główna

Menu