Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
0 Oglądane
Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.

Przekaźniki SSR | Poradnik praktyczny

2022-03-22Kategoria:
1203
1203

Przekaźniki SSR | Poradnik praktyczny

2022-03-22Kategoria:

Częstotliwość przełączania SSR-a ON/OFF Przekaźnik SSR charakteryzuje się opóźnieniami związanymi z włączania i wyłączaniem. Obciążenia indukcyjne (transformatory silniki elektryczne również charakteryzują się tymi samymi opóźnieniami przy włączaniu i niewyłączaniu. Przy dobieraniu SSR należy o tym pamiętać.

Zakłócenia sygnału sterującego pulsujące SSR-y potrzebują bardzo mało mocy dla prawidłowej pracy. Dlatego obwód sterujący powinien być wolny od zakłóceń które mogły by powodować nieprawidłowe działanie przekaźnika) Kombinacja rezystora i kondensator może pomóc w usunięciu niechcianego szumu w obwodzie wejściowym INPUT.


Przykład obwodu redukującego szumy/zakłócenia wejściowe. Wartość oporu rezystora (R) nie może być zbyt duża ponieważ napięcie wejściowe (E) nie osiągnie odpowiedniego poziomu. Im większa wartość pojemności kondensatora (C) tym dłuższe opóźnienie związane z czasem wyłączania SSR. Opóźnienie jest skutkiem rozładowywania kondensatora.

 

Przy dobieraniu wartości R i C można posłużyć się powyższą tabelą uwzględniając częstotliwość przełączania.

Zakłócenia sygnału sterującego, pochodzące z indukcji elektromagnetycznej.

Należy unikać umieszczania linii zasilania w bezpośredniej bliskości SSR-a ponieważ powoduje to generowanie zakłóceń. W celu ograniczania nakładania się zakłóceń na sygnał sterujący można użyj odpowiednich kabli w kombinacji z filtrem RC.

- Kabel typu "Twisted Pair" dla zakłóceń elektromagnetycznych. - Kabel ekranowany, dla zakłóceń statycznych. Filtr typu RC powinien usunąć resztę szumów pojawiających się na wejściu.

Prąd upływu - przeciwdziałanie. Obwód sterujący (INPUT)

Przekaźnik SSR sterowany przez wyjście tranzystorowe może nie wyłączać się zupełnie na skutek prądów upływu tranzystora w wyjściu sterującym co skutkuje przepływem małego prądu upływu. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie rezystora tzw. "bleeder-a" w sposób jaki przedstawiono na schemacie. Rezystancję należy dobrać w taki sposób aby napięcie. VR wynosiło 0 0,5 V lub mniej.

Dopuszczalna wartość prądu SRR w stanie OFF nie jest zwykle podana w karcie katalogowej więc do policzenia można posłużyć się wzorem:

 Obwód wyjściowy (INPUT)

Dla urządzeń charakteryzujących się dużą "czułością" prądową można zastosować układ z poniższego schematu.


Zastosowanie diody zabezpieczającą SSR przez przeciwną siłą elektromotoryczną indukującą się w obciążeniach indukcyjnych jest najbardziej efektywne jednak może wydłużyć czas wyłączania układu. W celu skrócenia czasu wyłączania podłącz diode zenera oraz diode prostowniczą w szeregu.

Komentarze (0)
Napisz odpowiedź (0)
Proszę zalogować się aby dodać komentarz.

Menu

Strona główna

Menu

Filtrowanie