Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.

Regulator PID od środka | Objaśnienie członów P I oraz D

2022-03-22Kategoria:
841
841

Regulator PID od środka | Objaśnienie członów P I oraz D

2022-03-22Kategoria:

Jak wskazuje nam nazwa regulator PID  ( P -Proportional,I- integral,D-derivative) składa się z trzech członów.W tym poradniku postaramy się wyjaśnić zasadę działania regulator PID po przez wytłumaczenia działania wszystkich członów P,I oraz D.


P- człon proporcjonalny:

PID moduł P

Człon P 

Człon Proporcjonalny  - to on najczęściej mam decydujący wpływ na sterowanie w danym procesie. Steruje zwykle urządzeniem wykonawczym  (np.elektor-zawór, grzałka, napęd) proporcjonalnie do wartości błędu czyli różnicy pomiędzy wartością zadaną a aktualną.

Im większy błąd tym większe otwarcie zaworu.


I- człon całkujący:

PID człon I

Człon I 

Człon całkujący pomaga usunąć błędy wynikające z używania członu P.Tak długo jak obecny będzie błąd (różnica pomiędzy wartością zadaną a aktualną) człon całkujący nie da za wygraną i będzie odpowiednio zwiększał lub zmniejszał otwarcie zaworu w celu zlikwidowania różnicy pomiędzy PV i SV ( PV -wartość aktualna, SV-wartość zadana).


I- człon różniczkujący:

PID człon D

Człon D

Jest on rzadko używany w procesach utrzymywania temperatury ale często w rozwiązaniach związanych z kontrolowaniem ruchu. Człon ten jest bardzo czuły i nie jest konieczny w przykładzie opisanym w poprzedniej części artykułu  (suszenie elementów po malowaniu).Użycie członu D wraz z członami P oraz I komplikuje proces dostrajania ale w porównaniu do regulatora PI  otrzymujemy system który przewiduje zmiany na podstawie bieżących pomiarów.

PID człon PI

Regulatora PID używa się np. do sterowania grzałką pieca przemysłowego.W tym zastosowaniu działa on jak bardzo dokładny termostat.

Regulator może również z powodzeniem sterować ciśnieniem,prędkością przepływu,składem chemicznym,siłą,prędkością i innymi zmiennymi procesowymi.Regulatory PID możemy znaleźć nawet w naszych samochodach,w tym przypadku ich zadaniem jest utrzymywanie stałej prędkości bez względu na warunki jazdy (tempomat).

 

Komentarze (0)
Napisz odpowiedź (0)
Proszę zalogować się aby dodać komentarz.

Menu

Strona główna

Menu