Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
0 Oglądane
Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.

Wyłącznik silnikowy / Termik - jak to działa?

2022-03-21Kategoria:
700
700

Wyłącznik silnikowy / Termik - jak to działa?

2022-03-21Kategoria:

Każdy silnik elektryczny ma swoje graniczne parametry pracy. Przekroczenie tych parametrów doprowadza do zniszczenia silnika oraz może doprowadzić do uszkodzenia systemu sterowania który nim steruje np. w skutek pożaru. Najpowszechniejsze przyczyny awarii i zniszczenia nie-zabezpieczonych silników to:

  • zablokowanie rozruchu,
  • przeciążenie,
  • zwarcie,
  • brak jednej fazy zasilania.

Wystąpienie któregoś z powyższych czynników jest bardzo prawdopodobne w cyklu użytkowania silnika dlatego stosowanie wyłączników silnikowych jest aż tak potrzebne. Wyłączniki silnikowe są to łączniki przeznaczone do łączenia oraz ochrony obwodów które w razie przeciążenia rozłączają obwód od odbiornik(np. silnika). Posiadają one dwa systemy ochrony:

  • Wyzwalacz Termiczny ,do ochrony uzwojenia silnika przed przeciążeniem.
  • Wyzwalacz Elektromagnetyczny, do ochroni przed zwarciem.

Wyzwalacze są dodatkowo czułe na zanik fazy oraz reagują gdy temperatury obwodu jest za wysoka. Kontrola faz jest ważna ponieważ często zdarza się że po zaniku zasilania zakład energetyczny włącza na początku tylko dwie fazy zasilania co może być przyczyną awarii.

Wyłącznik silnikowy należy ustawić przy pomocy pokrętła według prostego wzoru:

Iz * 1,1 = Iwył.

Iz - prąd znamionowy silnika.

Iwył - prąd nastawy wyłącznika.

Przykład:

Silnik 11 kW, prąd znamionowy 22 A, nastawa wyłącznika (pokrętło).

22 A x 1,1 = 24,2 A

Prawidłowe zabezpieczenie to np. wyłącznik GV-2ME22C dostępny na stronie:Wyłącznik silnikowy GV-2ME22C 11kW
https://termipol.pl/wylaczniki-silnikowe/wylacznik-silnikowy-gv-2me22c-11kw

Dzięki stosowaniu wyłącznika silnikowego zabezpieczamy nie tylko silnik ale również stycznik a dzięki dużej odporności na zwarcia nie musimy zakładać bezpieczników poszczególnych torów napędowych. Dlatego proszę pamiętać o instalowaniu wyłączników silnikowych przed stycznikiem! Zapobiega to spaleniu stycznika w przypadku zwarcia.

Komentarze (0)
Napisz odpowiedź (0)
Proszę zalogować się aby dodać komentarz.

Menu

Strona główna

Menu